ࡱ> Root EntryRoot EntrypFileHeadercDocInfoTHwpSummaryInformation.L !"#$%&'BodyText PrvImage PrvTextDocOptions ppScripts ppJScriptVersion j DefaultJScriptg_LinkDock !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abdefhilmnopqrs<D8DiYYP PY( PY) \ȸ HŴ> % \ȸ 1) PY xD t 0ųPx X \ȸ(T)//5i) D ‰\. 2) PY XՔ X ijP ijX pt X. 3) PY XՔ PX ij@ UxD . 4) 8\ HŴ ļD 8\. % \ȸ ɷ <l>< ɷ><D> <T)><6( Ĭ&ijH&\ȸ - \ȸ : \͌ 6 t - Ĭ(1( \͌ 8t t) - ijH(1( 1t t)><Ĭ & ijH @ Ȝ X 8> <><0 1 : 19X 9 1 8t(RT) : 3 l1, t : t̹ xX 0 Ŝ %t | h(0 ` ǔ l1) PX0Ѭ 1 : @ P 9@ P@ 8t(RT): 15 * tX, LE, ɹ, ,<, x0 t 䴴 l1< l P ସ : 20 1 ****** XP 3 ******** ><> <Lǥ><tm L><> <5i><X ><> % Ȝ< <l><Ȝ<><D> <T)><\ȸ 0( ) Ĭ 6 ijH 6 \ȸ 6 t 0 (ļ 8)><Ĭ&ijH @ X ( : lИX_Ĭ 8)> <><0H(2) 0 X ˜$ 9@ l1H 1 PX0Ѭ: , l1H 1, D$@ $$ l X l11 x  1 0 1, P1, ସ 1 0  10 t PX0Ѭ 10 t(0 PX t || h) * | : 1920.1080 HD tij,mp4)><>GIF89aɻxxxkkk]]]PPPCCC555((( d`LH00`Hذ̘`H0|pdXL@`0H `H0`dHL`H0xp`XH@0d LȰ``HH00dLؘȀ`H0xp`XH@d0L `H0d`LH`H0|pdXL@0`$H`dHL00`HذȘdL0xp`XH@0` HdH0ȳ``HHdL0xp`XH@`0H Ը̰ĠऀؘpȈXxHp@h@d8`8X0xT0pH dxddxd`d`p`|``x`p``x`!, H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@ JѣH*]ʴӧ;/lJիXjʵׯY/܀ٳhӪ]˶۷p0Vݻx[w߿I,M\VqcĐGFx㶕(2gÈ9YЌO'ެYu֫_ 5ٰQLdܭюYԻeF99sǛI4( y9S`E)TVUPe\v`)dih#0frC'vڛlgip9hyIS(**餔*ʨAx6t)*iy'lZ穣 z蝪ij砦J*ljM뮮*z*+hF[,7}Y{)}m+(ΚkS~nK+R/.zn 쬥;,;쮩🫦/ŷ^ж{*DvS0',/6l*_JobQY<FlI/z,Gц> au"IOBa<3\)>VLD iFB KiHCs9*FLPYa+]_m)MyVfu_{u`RԚOMl`1S*VdK:ց=fo1Un_EH_EY>$$jkUfHj- EcPjT Zչ}mID*YRmKгlr*a5mm.{^kTL_*Tu/ e)tj1c-j ' _ x]aNxlp{y\M% 7˹W][nb\W'pvYl&U C btjn% ٽWq6 j0`\cu][D\ YJ!c%XSݭU/f:yHLcιuF琎πZ%c#Sse_WmTa` 錴YŅl+E҇nueUե.gM?zԆ~\M]7ՊhƔ֫$ ڤ"r^ 6Lv!C۩nM]NvMzNr}N;`a``a`0x( @  1 iijH 1 ($)@$njSection0h!2001D 10 31|, 9 46 OhHanNa9, 1, 0, 2948 WIN32LEWindows_7@La%@@V=OP=& &*n QDVVCZU%>>d!VJm U :VsyN uK9k~# @r sv? YwF\5_pk'ܥHx/~u~{ET'k9\ܝfm-$WZԤ٭0dKv7o22o)NM>yDV3|HZCFI$fJʑeN9w S(6B`IAG1cV ոO"0b)[<$ӟw#in9;DU78c=^Oaf]@;Ĩ@LG"TJA}{Y4Q Kr IjZd-`e--0(6!hA,l?@wsK l'81˼}-StFJ,̊aJk&da@-Pˉ3L܆IlFi3aSiDZךɬ<{F0kfM8}7BNH#)5^Qu"6AqH>@zpؐq'MN<%<웼{'rR:'j{jDIrk*md|Ya ˺l50o^nڼ]Cǝo>K5Z)8#3HÇ|Ƚ],ӸQ,S*9IBԘb??#}HWP Document Fileu@DO 6C,H,#GB!k0~ 6*7=M*Z:ҙ#?*?ӿT@Y~X+mj3'm[v|:j)%C$Mϼ5#cd߈@ X ( : lИX_Ĭ 8)> <><0H(2) 0 X ˜$ 9@ l1H 1 PX0Ѭ: , l1H 1, D$@ $$ l X l11 x  1 0 1, P1, ସ 1 0  10 t PX0Ѭ 10 t(0 PX t || h) * | : 1920.1080 HD tij,mp4)><>W_hEfwsx^6)NIKz#X#mW&TCl( )wdswbl!{D% #u۽?Yfo}gb0H^ "H;.J ]@`ؐ9qc=@Ǯ\2{`/[ Z{,rZ |{G q*(^ƄM^AA޳^3Y;'FB:AQM^tHE O򛼑0[+͈ץ~~`l?w ^>7&~٣ ~G36LN2#Ψ1<b߻7z E#>4D~K!p;վlk>-cF,]t?J0Vj.5Mxuzߝy)j &хC)*XM nLrxi#{^fjAcl1wMݥS#V~X<. AgdF5K/Ɍ _zBrd&HD md9)e-㍋FjZmȃydi]aJf}k/vIUNh4&z*$Vi6SKLET\2hg~W4\WG IrE+g?[h4Zaq&QB_y\uEq5\遼ɨYZ҃+x]ϗ޼P>w[s1TWfPc҉]܌6vJ<|g|Gy j:{]|ϩwK^XMTi}l\-;[3c'0W_H<1"'.w>"P}mSӭhCt0'`b) F}}H'$A}R*O\|g`p(Y'-0XM0`"Y`5v0g^Y44[Rd6r׫4哶2+4c MVY6{쀣0Nr T(xU<0ʥ"55nf6Zτ!?ܟHYQ|QD! nk+˵c7\"icG"êub>\Bi4kOA*Ɠ{ZZ$]] vMZYwsjZ.dOMli/B<|/zn_WOhV,JMhG(pPViCY׃=6`zAvXva0 ,MdɊ >dc =Pާ'YIfϖOgso]!(@7M=1GY!p5&r%NTJi(>쮙be}6X~R|88G(`{]RxM.3*KV0\C(-=gH&lZ3pnpVJ7]6bG\O#Zm~~9I-/6_vu ]O(:I@*]H%۠(SXZ8%5$H?1U|+ 3b;oAoe~MmS{;wЃ8G=]Ai6o8Ư3ur p>up7b)6F(Gd|PfNʘ3f)}U5}bHcb4ܠXI"Ihk$)? zO4$9G?$R)ޡB~&!ﴂ&0agHT9/ڶں0JbZFT(hGLG AgPo-R7?ow -W5Omebef#1旑NQuwBmGQV~ݍ̠u2e(ʒ6/1m1f.bt-vpeW_۶ |7hW_ \7m;\ޠ0cȎ0ɟ,K?u}ݶ kyoinuއ1fdA,p{zs-ycLa=9n$`'u Z`'\[HDB-/dV81<ʮsv2UHߨfi:VfbAnݾ4.ZpIYc{B;1?tMhI<.H\Aګ-Fq q'K1,|y60'l[~VKfQbxyC3eWȕnD[benaCH gH[%127PO1m2MԊ!6~E q!A2 2deN#2o#X>^"72[b9#in$A`8`6m~U?xFMrf0m ZPKqjmd%odzksӤ{g7eΉ$#WMhA~3;n۔ 6*6 Qh!xCCnz Z֤݀4=UأGq9NZ־V>'lL7cl%syKzާu&N$kpKՕ̂( بERYw7dATF./EgPvI4W8jN:6%k)exRmF]Ađ_" %:ZHW_h[U]ڤ3+hGF׉&eaF,XQB>1> (mGAR>TC>!>s7'M:}?0|Ƒôw}g~Ds cTޠb #&%1 _v10挽{lPBY񮋉"3a1f#SCWLrNޗY.NT96܈X vRQHE yNH9 V++u)H:z$J'Sd }yHI+tR䎄Bm;±Djj,H*Ɗj,wkLqZoӡs(@F⓱4dV^lļżrWœ+]ZJ` #('߳˹L%Aq/':4z{ 8rܱ]3d 4\0С"!t)_F9hLS8c)XiInK b1go ĉ~eϵ\_w|asZ\XvO35c^!ȃ֘\LJ֔k3Ik3%#z qD6)G}Lm>'>m">6B̺Ho[n OLO*ܰz>R<{ mIԙ7׹a*8X>Qq4!!e߮t? $iP0}x'ӽ`c;Q}ogꟄ^Ʉ.X!2-V|*Q'q3)E\*h5`:JqDC% :Peī'O%~ӘJFw RVcͧ&HE8&Y&gcܝƨMH)Q>|-Y%;7'˲07yFy&hLtg =, ~ʂSg.b 'T]mlߒF.{ bS+:i C1/ ėoheOk:ֈټ2XH6N -BA"/:UE_BdiI# jn^H^T⋽2A˥\.M(s{'~>AO pgqcm֗ų tw`@$G$q8fk3z{rDsRF$} {LH\SoV`<a `8g0o/`\me24Wj8s|(Eʓ 4SІv=/XDרݭ`ر34 ph5:ہ(O-ٛtV5ð5Àn[0vPfJcɟkJ{\ʲ0.U9ko Yu}F_{8>Swz.0?!~~ zJS*.C0'oIsa#JI,?xnnogbX`c<4w*t6[>f1ٍa V3<1Jѽr5ne*p J[>ѷ*))9=gevM_2D"T:=Z6`3>Eϓ} ׭~̎z%DP %$C HU2~t,#ʷjQrda$ëø`g8M$YQt?!@TYd/[>RhgT0c= #0DpE#L Fz7a7c:/K }wyռ/U7$~:him_n> Q0VzW8O7WP\ |6^pAs9}(96J?W]U>wjVK;+UDRWhaCHVC/₅և}hH׸+I,]>Ї ZM&3?p3Ý}|99 HX22bD8=oK9m!Xf$ B){Fg Ͳ>˘!-~mo-إ [.^DJs_eogwx~gocO剅/ߣqq xGV^zhuf;lfj78yә>mc[;aTu'.ga@lB~ "ȋ99B=Pf8iS;Ϙx}H 'gR>g} rUu…s99\eUTMhQmV rxAZ= V XA$!=TB x ѤDK6P!6rѫљl,-ރ̼77mh k` 4 0شn[ѣ.s,j}4;ҏ,;8/p5D ff%۵l1EָBَ\Y,6xsjڀ۴%eԛC;w7Vw- Ncsik&}bYUV+dĿ2X;:_% Љ[z̢;=3t輣VdHb3! EŢ KB*u;6T ED3,7vm?k2Y30# Tq~peM$~